GOED DOEL IN DE KIJKER

Dit jaar gaat 10% van de inkomsten van Noisettes Design rechtstreeks naar ‘t KOMtvanPAS uit Rotselaar. ‘t KOMtvanPAS is een burgerinitiatief dat een structurele bijdrage wil leveren in de armoedebestrijding in Wezemaal, Rotselaar en Werchter.

Hun doelen?
* In Rotselaar een plek uitbouwen waar mensen die het financieel moeilijk hebben of vereenzaamd zijn op afgesproken momenten terechtkunnen om mekaar te ontmoeten, informatie in te winnen en om betaalbaar kwaliteitsvol voedsel en andere basisproducten te verkrijgen.
* De noden van de doelgroep in kaart brengen en bespreekbaar maken bij het beleid.
* Een goed contact en overleg uitbouwen met het OCMW en ook daar een signaalfunctie vervullen.
* Voedselverspilling tegengaan.
* Zo mogelijk arbeidstrajecten voor de doelgroep creëren die sociale integratie kunnen bevorderen.

WAAROM ‘t KOMtvanPAS?

‘t KOMtvanPAS is een lokale organisatie die draait op ontzettend gedreven vrijwilligers met allemaal één doel: Samen tegen armoede. Deze missie wil ik met Noisettes design graag mee ondersteunen. Want elke financiële steun geeft hun werking een extra duwtje in de rug.

Meer informatie? Zie www.tkomtvanpas.be.