GOED DOEL IN DE KIJKER

Dit jaar gaat 10% van de inkomsten van Noisettes Design rechtstreeks naar Den Ateljee Vzw in Wezemaal. Het activiteitencentrum Den Ateljee is erkend als vergunde zorgaanbieder voor volwassen personen met een beperking en als arbeidszorginitiatief voor mensen die (nog) niet op reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen.

Hun tewerkstellingsaanbod (aanbod zinvolle dagbesteding) omvat een creatief-ambachtelijke werking met keramiek-en houtatelier, het beheer van een bib met strips (Stripeljee) en een werking rond de aanmaak en verdeling van een ecologisch aanmaakblokje (K-Lumet).
Jaarlijks organiseren ze tijdens het laatste weekend van november een kerstmarkt. En die is echt de moeite waard!

WAAROM DEN ATELJEE?

Zelf ken ik Den Ateljee van deze jaarlijkse befaamde kerstmarkt waar mensen van her en der naartoe komen. Voor mij echter vlakbij in Wezemaal én een organisatie met een mooie missie en visie.
Dit jaar kies ik bewust voor een organisatie dicht bij huis waar mijn, en ook jouw bijdrage, iets extra kan betekenen!

Meer informatie? Zie www.den-ateljee.be.